เชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

เชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

ผู้ว่าฯ เลยผนึกผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังโควิด-19 มุ่งรักษาเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก