การปลูกผักกระเฉด

เกี่ยวกับการเกษตร คู่มือ การปลูกผักกระเฉด

การปลูกผักกระเฉด

ดาวน์โหลด หรือ อ่านคู่มือการปลูกผักกระเฉด
การปลูกผักกระเฉด ผักกระเฉด เป็นไม้ล้มลุก สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งบนดินและในน้ำ มีอายุหลายฤดู มีลำต้นกลม ยาว อวบน้ำ เลื้อยทอดไปบนผิวน้ำและบนดินที่แฉะ มีใบแตกจากลำต้นแบบสลับมีรากงอกตามข้อ มีเนื้อเยื่อที่เรียกว่า แอเรนไคม่าการปลูกผักกระเฉด

ซึ่งมีลักษณะคล้ายฟองน้ำสีขาว หุ้มปล้องแต่ละปล้อง หรือเรียกว่า “ นม ” ช่วยให้เถาผักกระเฉดลอยน้ำได้ แต่ถ้าเลื้อยบนดินจะไม่มีนม ขยายพันธุ์โดยการปักดำเถาส่วนที่ใช้รับประทานคือ ยอด ใบ และลำต้นอ่อน

แหล่งข้อมูล ENT.TODAY