แม่เบี้ยตอนที่4

แม่เบี้ยตอนที่4

แม่เบี้ย ย้อนหลัง 9 ส.ค.64

แม่เบี้ยตอนที่4

okex

ลิงค์ดูย้อนหลัง แม่เบี้ยตอนที่4

แม่เบี้ยตอนที่4
เมขลา (นำแสดงโดยนาว ทิสานาฎ) รู้ความจริงว่าชนะชล (นำแสดงโดยเอส กันตพงษ์) มีเมียแล้วและเสียใจมาก เพราะเมขลารักชนะชลหมดใจ ชนะชลจะพยายามปรับความเข้าใจแต่เมขลาก็ไม่ยอมฟัง อรรณพและบุษบาได้แต่เห็นใจแต่ไม่รู้จะปลอบใจยังไง

แม่เบี้ยตอนที่4
เมขลากลับเรือนไทยด้วยหัวใจที่แตกสลาย โดยมีคุณคอยมองเหมือนจะปลอบโยน เมขลาเริ่มเข้าใจความหวังดีของคุณที่มีต่อเธอและแม่โกสุมมาโดยตลอด ชนะชลตามมาเพื่อปรับความเข้าใจ เมขลาไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับ ไหมแก้วโทรตามหาชนะชลทั้งคืน แต่ชนะชลก็ไม่รับสาย ลุงทิมกลัวว่าคุณจะทำร้ายจึงขอให้ชนะชลกลับบ้าน แต่ขนะชลไม่ยอมกลับ

แม่เบี้ยตอนที่4
แหล่งข้อมูล ช่อง7เอชดี