เลย 14 ราย

เลย 14 ราย

“เลย” พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 14 ราย พร้อมสั่งปิดสถานบันเทิง และงดกิจกรรมของทางจังหวัด


เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 12 เม.ย.2564 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชกมารจังหวัดเลย พร้อมกับ นพ. ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและ นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคเชื้อโควิด-19 มีสาระสรุปได้ว่าในระลอก 2 ของการระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเข้ามาจำนวน 3 รายด้วยกัน วันที่ 11 เม.ย.จำนวน 2 ราย และวันที่ 12 เม.ย.อีก 1 ราย


ผู้ติดเชื้อรายที่ 12 เป็นเพศชายอายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองเลย อาชีพรับจ้างจำนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 รายทำการตรวจในวันที่ 13 เม.ย. มีพฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัย เที่ยวสถานลบันเทิงในเขต อ.เมืองเลยหลายแห่ง รายที่ 13 เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนา อ.เมืองเลย เดินทางกลับจาก จ.เชียงใหม่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 รายส่งตรวจครบแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ เดินทางเที่ยวและเยี่ยมญาติ เพื่อนในตัวเมืองเลยหลบายแห่ง และรายที่ 14 เพศชาย อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา อ.ผาขาว เป็นเจ้าของร้านอาหาร เดินทางไปทำการตรวจหาเชื้อที่ จ.ขอนแก่น จากนั้นก็เดินทางกลับภูมิลำเนา มีผลการตรวจมาว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย จะทำการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดในวันที่ 16 เม.ย.นี้ ผลการตรวจออกมาว่าติดเชื้อโควิด ณ วันนี้ จ.เลย ในระลอก 2 จึงมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 14 ราย รักษาหายแล้ว 7 ราย ผู้ป่วยยืนยันในวันที่ 12 เม.ย.2564 จำนวน 3 ราย กำลังรักษา 7 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ต้นฉบับข่าว คมชัดลึก ENT.TODAY