ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ

ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ

ทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่าน www.เราชนะ.com สำคัญอย่างไร มีใครบ้าง เช็กที่นี่

www.เราชนะ.com เริ่มเปิดให้ผู้ประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” ตั้งแต่ 8 ก.พ. มีความสำคัญอย่างไร มีใครบ้างที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการ “เราชนะ” จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับสนับสนุนวงเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาสูงสุด 7,000 บาท

การขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรการขอทบทวนสิทธิ์ ก็คือ การขอให้โครงการ“เราชนะ” ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง หลังจากที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ มีความสำคัญกับผู้ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาทของโครงการ“เราชนะ” ที่มีคุณสมบัติดังนี้

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ใครบ้างที่ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะโครงการ”เราชนะ” เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ หลังจากที่ตรวจสอบสถานะในรอบแรก อาทิ คนที่ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ อันเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิค หนึ่งในนั้น คือ คนตกงานปี 63 เนื่องจากมีการนำฐานภาษีในปี 2562 มาใช้ในการพิจารณาฐานรายได้ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางการยื่นของทบทวบสิทธิ์เราชนะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์”เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มี.ค.64 และสามารถตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นเดียวกัน

ต้นฉบับข่าว thansettakij ENT.TODAY