เจาะบาดาลเงินเซนต์

เจาะบาดาลเงินเซนต์

เฮทั้งหมู่บ้าน! เจาะบาดาลเงินเซนต์ เตรียมทอดผ้าป่าจ่ายบ่อแรกในรอบ110ปี

เป็นภาพความน่าสงสาร ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ (เคยออกข่าวไปแล้วว่าแล้งจัด ขาดน้ำ) ที่ตั้งจิตภาวนา ถึงการเจาะบาดาลครั้งนี้ เพื่อเป็นการหาน้ำมาช่วยเหลือภายในหมู่บ้าน หลังไม่มีน้ำกินน้ำใช้นับเดือนแล้ว กว่า 276 ครัวเรือน 1,079 คน ต้องหาน้ำจากหมู่บ้านอื่นมาใช้ ต้องขนน้ำ ต้องซื้อ เพราะไม่มีแหล่งน้ำเลยในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่รัฐ ไม่สามารถเจาะบาดาลให้ได้เพราะบอกว่าอยู่ในเขตป่าสงวน ทุกโครงการที่เกี่ยวกับการขุดเจาะถูกพับลง ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้


ล่าสุด ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน ว่าชาวบ้านนับร้อยคน ต้องไปบนบานถือขัน 5 ขัน 8 เพื่อไปบนบานสานกล่าวต่อสิ่งศักด์สิทธิ์ ในหมู่บ้าน ในป่า เพื่อขอเจาะน้ำบาดาล ในเขตหมู่บ้าน โดยอาศัยการรับบริจาคและใช้เครดิต รถขุดน้ำบ่อบาดาล เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีเงินสักกะบาด ที่จะมาขุด แต่ชาวบ้านนั้นเกิดความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก งบประมาณหน่วยราชการไม่สามารถมาเจาะขุดบาดาล ในพื้นที่ได้เลย ชาวบ้านก็เลยใช้เครดิตของหมู่บ้าน เซนต์เอาไว้ก่อน หลังสงกรานต์ ก่อนวันที่ 20 เมษายน เขาจะมาเก็บเงิน และตอนนี้ที่ทำได้คืออการจะทอดผ้าป่าและระดมทุน ให้ได้เงินในเร็วๆนี้

นายบุญลือ พรมหาลา ผู้ใหญ่บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จังหวัดเลย กล่าวว่า ทางบริษัทเอกชนได้เดินทางมาชุดบาดาล ในพื้นที่ หมู่บ้านเนื่องจากก่อนนี้มีการเจาะบาดาลในพื้นที่แล้วแต่ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาได้ เนื่องจาก ขุดแล้วไปเจอหิน เจอหินแข็ง หัวเจาะพัง ไม่คุ้ม และต้องยกเลิกไป จนไม่มีบ่อบาดาลที่ใช้ได้เลยสักบ่อในหมู่บ้าน และวันนี้ก็เป็นฤกษ์ดีที่ สามารถขุดเจาะบาดาลได้สำเร็จและสามารถเจาะได้แต่ยังไม่มีเงินจ่าย เลยต้องใช้การระดมทุนคนในหมู่บ้านและเริ่มต้นทำผ้าป่าสามัคคี งบประมาณที่ต้องจ่ายประมาณ 80,000-100,000 บาท โดยจะได้ 2 บ่อๆละ 40,000-50000 บาท พร้อมทำการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม สำหรับในครั้งนี้ ที่มีการตั้งหมู่บ้านมา ประมาณ 110 ปี อ้างจาก บัตรประจำตัวประชาชนของ นางใบ พรมดี ซึ่งเกิดที่นี่ ไม่เคยมีบาดาล บ่อนี้เป็นบ่อแรกของหมู่บ้านที่ใช้ได้ ซึ่งเจาะในพื้นที่ ของนายแสวง พรมดี บ้านเลขที่ 104 ม.3 ต.ปวนพุ ได้น้ำระดับดีมาก ชาวบ้านต่างดีใจสุดๆหลังมีการเห็นน้ำออกมาจากบ่อที่ขุด ก่อนขุดมีการทำพิธีขอขมาเจ้าที่ เจ้าทาง เพื่อขอน้ำ และได้สมดังปราถารถ และคาดว่า จะมีการระดมทุน เปิดหมวก เล่นดนตรี ถนนคนเดินที่อำเภอเชียงคาน โดย ผู้ใหญ่บ้านเองนั้นจะไปเล่นดนตรี กีตาร์ เปิดหมวดเพื่อหาเงินน้ำมาจ่ายค่าเจาะน้ำบาดาล


นายบุญลือ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในพื้นที่ หมู่บ้านและรอบๆ นั้น ทางหน่วยงานราชการหรือหากมีการใช้งบประมาณของราชการจะไม่สามารถมาเจาะบาดาลในพื้นที่ได้ เนื่องติดกับระเบียบของกรมป่าไม้ ชาวบ้านจึงต้องหันมาหาวิธีเจาะกันเอง

ต้นฉบับข่าว บ้านเมือง ENT.TODAY