ภูกระดึงเปิดแล้วก๋อ

ภูกระดึงเปิดแล้วก๋อ

‘ภูกระดึง’ เปิดแหล่งท่องเที่ยว-การพักแรม 1 ก.พ.64

okex

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และมีประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 และลงวันที่ 18 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 2) นั้น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปฏิบัติได้ชัดเจน ขณะนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลง จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.25264 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติฯ คือ

1. นักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QUEQ

2. นักท่องเที่ยวต้องทำการ Check In และ Check Out ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในการ เข้า-ออก ในจุดที่กำหนดไว้ให้

3.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ และล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดไว้ให้

4.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ

5.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยเครื่อง ID Card Reader

6.เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

7. กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดครอบคลุมสูงสุดและเข้มงวด

แหล่งข้อมูล ผู้จัดการ ENT.TODAY